NgoSec #6 : “Bang, sadapin IG pacar aku dong!” - Widya Security Skip to content

NgoSec #6 : “Bang, sadapin IG pacar aku dong!”

INT_10_15_2021

Host : Ratih P. Rahayu

Pembicara : Dedy Hariyadi (VP of Technology at Widya Security)

Jumat, 15 Oktober 2021